Design a site like this with WordPress.com
Aloitus

Sanomalehti Karjalainen uutisoi torilavan esteettömyyden kartoituksesta

Culture Open –hankkeen Joensuun torilavan esteettömyyskartoitus on päässyt pääuutiseksi tämänpäiväiseen sanomalehti Karjalaiseen. Projektikoordinaattori Henna Karhapää kartoitti lavan toimivuutta elokuussa Kaupunkikeskustayhdistyksen silloisen toiminnanjohtajan Anne Vänskän avulla. Raportti kartoituksen tuloksista julkaistiin syyskuussa. Raportissa todettiin, että Joensuun uuden, vuonna 2018 valmistuneen, torilavan esteettömyydessä on merkittäviä puutteita.

Joensuun Kulttuuri- ja liikuntalautakunta keskusteli lokakuun kokouksessaan kartoituksen tuloksista. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se ”ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin torilavan saavutettavuuden ja esteettömyyden parantamiseksi raportissa esitetyn mukaisesti.”

Karjalaisen jutussa todetaan, että torilavassa on ”jopa 38 korjauksen paikkaa”. Karjalainen haastatteli juttuunsa projektikoordinaattori Hennan lisäksi Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtajaa Arto Pippuria sekä Joensuun vammaisneuvoston kokemusasiantuntijoita. Kokemusasiantuntijat myös havainnollistivat torilavan esteellisyyttä jutun valokuvissa.

Projektikoordinaattori Henna korostikin jutussa kokemusasiantuntijoiden merkitystä esteettömien rakennusten ja palveluiden suunnittelussa:

”Kokemusasiantuntijat ovat todella tärkeitä suunnitteluvaiheesta lähtien. Esteettömyyden pitäisi olla mukana mietinnässä heti projektin alusta.”

Myös vammaisneuvoston puheenjohtaja Liisa Karvinen on sitä mieltä, että kokemusasiantuntijoita tarvitaan jo rakennusten suunnitteluvaiheessa. Hän sanoo:

”Suurin puute on tietämättömyys. Ettei kysytä, tai ehkä ei edes tiedetä, keneltä kysyä.”

Jutun lopussa todetaan, että:

”Lavan korjaussuositusten lista on pitkä, mutta osa toimenpiteistä hoituisi hyvinkin helposti, esimerkiksi liimaamalla torin harmaisiin valotolppiin huomioteippiä ja parantamalla valaistusta.”

Voit lukea Karjalaisen jutun kokonaisuudessaan alla olevan linkin kautta:

Torilavassa jopa 38 korjauksen paikkaa

Torilavan esteettömyyskartoituksen raportin voit lukea tästä:

Torilavan esteettömyyden kartoitus

Culture Open kartoitti Joensuun torilavan esteettömyyden

Culture Open –hanketta pyydettiin elokuussa 2019 tekemään kartoitus Joensuun torialueella sijaitsevan esiintymislavan esteettömyydestä. Kartoituksessa selvisi, että torilavan esteettömyydessä on merkittäviä puutteita. Joensuun uusi torilava valmistui vuonna 2018, kun kaupungin torialue uusittiin toriparkin rakentamisen yhteydessä.

Culture Open –hankkeen projektikoordinaattori Henna Karhapää toteutti kartoituksen 26.8.2019 Kaupunkikeskustayhdistys Virta ry:n silloisen toiminnanjohtajan Anne Vänskän avustuksella. Kaupunkikeskustayhdistys vastaa torialueen toiminnoista ja mahdollistaa eri toimijoiden tapahtumien järjestämisen torilavalla.

Kartoituksen ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää uuden torilavan toimivuutta varsinkin erityiskäyttäjien kannalta. Tätä toimivuutta mietittiin kartoituksessa ei vain vammaisesiintyjien, vaan myös erityistarpeita omaavan yleisön näkökulmasta.

Kartoituksessa tarkasteltiin torilavan ympäristöä ja pysäköimismahdollisuuksia, liikkumista torilavalla sekä sen yhteydessä olevia pukuhuonetta ja WC-tiloja, lavan valaistus- ja ääniolosuhteita, lavan yhteydessä järjestettävien palveluiden ja tapahtumien saavutettavuutta sekä tiedon saavutettavuutta, kuten tiedotusta, opasteita ja sähköistä viestintää. Lisäksi kartoituksessa tiedusteltiin torilavan turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten lavan poistumisreittejä, pelastussuunnitelmaa ja hälytystilanteita.

Kartoituksen pohjalta koottu raportti valmistui syyskuussa. Raportissa todetaan, että torilavan toimivuutta ei ole mietitty erityistarpeita omaavien esiintyjien näkökulmasta. Puutteita on myös erityistarpeita omaavan yleisön yhdenvertaisessa mahdollisuudessa nauttia torilavalla järjestetyistä tapahtumista. Kaupunkikeskustayhdistyksen tarjoamien palveluiden saatavuus kuitenkin helpottaa erityistarpeita omaavien esiintyjien ja yleisön jäsenten huomioon ottamista.

Kuva torilavan esteettömyysraportin kannesta. Kannessa on mustavalkoinen kuva torilavasta, raportin nimi ja tekijän tiedot.
Tältä näyttää syyskuussa valmistunut raportti torilavan esteettömyydestä. Voit lukea raportin tämän blogiartikkelin lopusta löytyvän linkin kautta.

Torilavan esteettömyyden kartoitusraportissa on ehdotettu useita toimenpiteitä torilavan esteettömyyden lisäämiseksi. Näihin toimenpiteisiin kuuluu muun muassa kulkureittien parantaminen toriparkista torilavalle sekä ääni- ja valaistusolosuhteiden kohentaminen. Raportin johtopäätökset ja suositukset –osiossa todetaan, että:

”Esteetön torilava lisäisi erilaisten toimijoiden yhdenvertaisuutta ja viestittäisi, että kaikki ovat tervetulleita torialueelle. Esteetön torilava toimisi myös inklusiivisena keskusta-alueen keskipisteenä, joka mahdollistaisi ja kasvattaisi vammaisten toimijuutta tekijöinä, ei vain tekemisen kohteina. Esteetön torilava tekisi myös sillä järjestettävistä tapahtumista sujuvampia, viihtyisämpiä ja turvallisempia.”

Torilavan esteettömyyden kartoitusraportin voit lukea alla olevan linkin kautta:

Voit lukea raportin liitteet alla olevien linkkien kautta:

Lisää tietoa raportista:

Henna Karhapää, puh. 050 475 0362, henna.karhapaa@joensuu.fi