Culture Open –hankkeen päätösseminaari

Culture Open –hankkeen päätösseminaari järjestettiin torstaina 18.2.2021 Zoom-tapaamisena koronapandemian takia. Seminaari oli simultaanitulkattu suomeksi ja venäjäksi. Seminaarin teknisestä toteutuksesta vastasi tuotantoyhtiö Korpipaja. Seminaarissa puhujina olivat hankkeen kumppanit, kohderyhmäläiset, sidosryhmien edustajat sekä Venäjän hankehallinnon edustaja, Dmitry Bazegsky, joka kertoi tulevasta hankerahoitusmahdollisuuksista.

Seminaarin avasivat päähankekumppanin, Petroskoin valtionyliopiston täydennyskoulutuksen instituutin, edustaja Anton Posudnevskiy, Petroskoin kulttuuripalveluiden apulaisjohtaja Natalia Beregova sekä Joensuun kaupungin vastaava kulttuurijohtaja Leena Hoppania.

Leena seisoo studiossa mikrofonin edessä ja lukee puhetta kansiosta.
Joensuun kaupungin kulttuuripalveluiden vastaava kulttuurijohtaja Leena Hoppania toivotti osallistujat tervetulleiksi päätösseminaariin.

Hankepäällikkö Elizaveta Druzhinina esitteli seminaarissa hankkeen hyvien käytäntöjen julkaisua, joka ilmestyy piakkoin englanniksi ja venäjäksi. Julkaisussa esitellään hankkeen tuloksia ja osallistavaa toimintaa. Julkaisussa on myös mukana hankkeen saavutettavan viestinnän ohjeistuksia.

Elizaveta seisoo puhujakorokkeen takana. Culture Open -hankkeen banneri on hänen vieressään.
Hankepäällikkö Elizaveta Druzhinina emännöi päätösseminaaria Petroskoin päässä.

Hankkeen koordinaattori Henna Karhapää esitteli seminaarissa hankkeen saavutettavaa viestintää sekä hankkeen toteuttamia saavutettavuuskartoituksia Joensuussa.

Henna seisoo mikrofonin edessä ja hymyilee videoruutua päin.
Projektikoordinaattori Henna Karhapää esitteli seminaarissa saavutettavaa viestintää ja hankkeen saavutettavuuskartoituksia.

Petroskoin ParafestLive –taiteilijavaihtoon osallistunut laulaja Riikka Hänninen kertoi vammaistaiteilijoiden toimijuudesta ja hankkeen osallistavaan toimintaan osallistunut taiteilija Liudmila Poletaeva kertoi, miten Culture Open on mahdollistanut hänen taiteellisen kehityksensä.

Hankekumppani Karjalan tasavallan taidemuseon edustaja Natalia Kozlovskaya kertoi museon toimenpiteistä, jotka on suunnattu autistisille nuorille ja Petroskoin keskitetyn kirjastotoimen edustaja Yulia Nesterova kertoi tavoista, joilla hanke on osallistanut maahanmuuttajia kulttuuritoimintaan. Seminaarissa kuultiin myös hankkeen viime syksynä järjestämästä inklusiivisesta leiristä ja Petroskoin ParafestLive-vammaiskulttuurin verkkotapahtumasta.

Zoom-ruutu Natalyan esitelmästä, Natalya näkyy itse yläkulmassa puhumassa.
Karjalan tasavallan taidemuseon Natalya Kozlovskaya kertoi, miten museo on huomioinut autistiset kävijät.

Seminaarissa nähtiin myös ensimmäiseen Culture Open –taiteilijavaihtoon osallistuneet laulaja Fatima Bogdanova ja saksofonisti Konstantin Zverev.

Culture Open –päätösseminaari onnistui erittäin hyvin ja antoi monipuolisen ja kattavan kuvan hankkeesta.

Culture Open –hanke on nyt tulossa päätökseen. Haluamme kiittää kaikkia hankekumppaneita, sidosryhmiämme ja kohderyhmäläisiämme, jotka ovat olleet mukana hankkeessa. Kiitoksia myös Karelia CBC –ohjelmalle, joka on tukenut hankettamme. Hankkeen aikana olemme parantaneet kulttuuripalveluiden saavutettavuutta Joensuussa ja Petroskoissa sekä mahdollistaneet vammaisten ja maahanmuuttajien kulttuurin kokemisen ja tekemisen.

Culture Open –hankkeen päätösseminaari järjestetään 18.2.2021

Lokakuussa 2018 alkanut Culture Open –hanke tulee päätökseen helmikuun 2021 lopulla. Reilun kahden hankevuoden aikana olemme edistäneet saavutettavuutta ja esteettömyyttä paikallisissa kulttuuripalveluissa Joensuussa ja Petroskoissa sekä mahdollistaneet vammaisten ja maahanmuuttajien osallistumisen kulttuurin tekemiseen.

Päätösseminaarissa esittelemme hankkeen tuloksia sekä jaamme hyväksi kokemiamme käytäntöjä. Koronapandemian takia järjestämme päätösseminaarin etätapahtumana Zoom-alustalla simultaanitulkattuna suomeksi ja venäjäksi.

Hankepäällikkö Elizaveta Druzhinina esittelee seminaarissa hyvien käytäntöjen koontia, jonka julkaisemme englanniksi ja venäjäksi. Lisäksi hankekoordinaattori Henna Karhapää kertoo saavutettavasta viestinnästä ja saavutettavuuskartoituksen perusteista.

Hankekumppanimme Petroskoin kulttuuritalolta, Karjalan tasavallan taidemuseolta ja Petroskoin keskitetystä kirjastotoimesta esittelevät Petroskoin Parafest-vammaiskulttuuritapahtumaa sekä työskentelyään vammaisten ja maahanmuuttajien kanssa kulttuuripalveluissaan. Seminaarissa esitellään myös Petroskoin vammaisnuorille ja heidän huoltajilleen suunnattua leiritoimintaa sekä keskustellaan tulevaisuuden hankemahdollisuuksista.

Myös Culture Open –taiteilijavaihtoihin osallistuneet Riikka Hänninen ja Fatima Bogdanova esiintyvät seminaarissa. Lisäksi kuulemme venäläissyntyistä taiteilijaa Liudmila Poletaevaa, joka kertoo, miten Culture Open –hankkeen yhteistyö monikulttuurisen valokuvakerhon kanssa ja hankkeen järjestämä kulttuurialalle työllistymisen –työpaja on vaikuttanut häneen.

Seminaariin voi ilmoittautua 16.2. asti alla olevan linkin kautta:

Ilmoittautuminen Culture Open -päätösseminaariin

Culture Open -päätösseminaarin ohjelman voit ladata alla olevan linkin kautta, tai katsoa linkin alta.

Kysymykset seminaarista voit lähettää hankkeen projektikoordinaattorille:

Henna Karhapää (henna.karhapaa@joensuu.fi)

Saavutettavuuden työkaluja CELIA:n seminaarista

Culture Open –projektikoordinaattori Henna Karhapää osallistui maanantaina 1.4.”Ymmärrän”-seminaariin, jonka teemana oli saavutettavuuden työkalut. Tapahtuman järjesti yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa tukeva asiantuntijakeskus CELIA, joka erikoistuu saavutettavaan kirjallisuuteen ja julkaisuihin.

Valokuva Celian bannerista, joka seisoo lattialla alustalla.

Julkishallinnon viestijöille, sisältöjä tuottaville asiantuntijoille ja johdolle suunnattu seminaari järjestettiin tänä vuona toisen kerran. Helsingin Kuntatalolla järjestetyssä seminaarissa oli asiantuntijaluentoja ja käytännön oppitunteja siitä, miten saavutettavuutta voidaan lisätä viestinnässä. Seminaarissa korostui ymmärryksen lisäämisen tärkeys sekä empatia yhtenä saavutettavuuden työkaluna.

Päivän aluksi seminaarin juontaja, viestintäasiantuntija Rauna Nerelli, korosti ettei ”julkishallinnon viestinnän tarvitse olla tylsää”. Seminaarin ensimmäinen puhuja, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, taas painotti johdon rohkeutta viestiä ymmärrettävästi ja kysyi, että ”miksi hyväksymme huonon viestinnän?”.

Oikeusministeriön Vava Lunabba puhui kaksikielisyydestä saavutettavuudessa ja mainitsi Suunniteltu kaikille/ Design for All –periaatteen tärkeyden. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi verkkosivujen tulee kiinnittää huomiota teknisen toteutuksen virheettömyyteen, selkeään ja hahmotettavaan käyttöliittymään sekä ymmärrettävään sisältöön.

Projektikoordinaattorin näkökulmasta päivän mielenkiintoisinta antia olivat CELIA:n Kirsi Ylänteen ja Johannes Kosken käytännön neuvot siitä, kuinka tehdä tiedostoista saavutettavia. Syynissä olivat Word, PowerPoint ja PDF –tiedostot, joiden helppo muokkaus tekee niistä luettavampia suuremmalle joukolle ihmisiä.

Tänä vuonna seminaarissa oli mukana myös työpajoja, joissa osallistujat jakoivat vertaistukea ja käytännön neuvoja saavutettavuusasioihin liittyen. Projektikoordinaattori veti työpajan, jonka aiheena oli saavutettavat blogisisällöt ja sosiaalinen media. Pajan kesto oli 30 min ja pajoja pidettiin kaksi peräkkäin.

Neljä henkilöä istuu ja räpeltää älypuhelimiaan. Tehtävän tarkoituksena on kirjoittaa saavutettava twiitti.
Saavutettavien some- ja blogisisältöjen työpajassa harjoiteltiin saavutettavien twiittien kirjoittamista.

Pajassa jaettiin ajatuksia siitä, miten kirjoittaa saavutettava twiitti sekä käytännön neuvoja tekstivastineiden lisäämisestä kuviin. Culture Open YouTube-kanavan ohjevideo sähköisestä saavutettavuudesta oli myös hyödyllinen työkalu, kun mietittiin miten saada teoria ja käytäntö kohtaamaan.

Lähikuva monisteesta, johon on listattu käytännön esimerkkejä nettisisällön saavutettavaksi tekemisestä.
Työpajaan osallistuneille jaettiin myös moniste, jossa on käytännön neuvoja siitä miten tehdä sähköisistä nettisisällöistä saavutettavampia.

Seminaarin iltapäivässä kuultiin myös Yleisradion Petri Kejosta, joka kertoi Yle:n järjestämästä selkokielisestä vaalikeskustelusta. Keskustelu julkaistaan Yle Areenassa torstaina 4.4. ja lähetystä pääsee myös seuraamaan Ylen Selkouutisten sivulta.

Päivän lopuksi seminaarin osallistujat pääsivät esittämään kysymyksiä Aluehallintoviraston saavutettavuustiimille koskien 1.4.2019 voimaan tullutta saavutettavuusdirektiiviä. Direktiivin tarkoitus on, että mahdollisimman moni ihminen voisi käyttää verkkopalveluita mahdollisimman helposti.

Seminaari oli mukava tapa kohdata muita saavutettavuusasioista kiinnostuneita sekä vaihtaa ajatuksia ja ideoita siitä, miten voimme tehdä viestinnästämme vieläkin lähestyttävämpää. Toivottavasti tapahtuma järjestetään ensi vuonna uudelleen!

Create your website with WordPress.com
Aloitus