Design a site like this with WordPress.com
Aloitus

Culture Open –hankkeen päätösseminaari

Culture Open –hankkeen päätösseminaari järjestettiin torstaina 18.2.2021 Zoom-tapaamisena koronapandemian takia. Seminaari oli simultaanitulkattu suomeksi ja venäjäksi. Seminaarin teknisestä toteutuksesta vastasi tuotantoyhtiö Korpipaja. Seminaarissa puhujina olivat hankkeen kumppanit, kohderyhmäläiset, sidosryhmien edustajat sekä Venäjän hankehallinnon edustaja, Dmitry Bazegsky, joka kertoi tulevasta hankerahoitusmahdollisuuksista.

Seminaarin avasivat päähankekumppanin, Petroskoin valtionyliopiston täydennyskoulutuksen instituutin, edustaja Anton Posudnevskiy, Petroskoin kulttuuripalveluiden apulaisjohtaja Natalia Beregova sekä Joensuun kaupungin vastaava kulttuurijohtaja Leena Hoppania.

Leena seisoo studiossa mikrofonin edessä ja lukee puhetta kansiosta.
Joensuun kaupungin kulttuuripalveluiden vastaava kulttuurijohtaja Leena Hoppania toivotti osallistujat tervetulleiksi päätösseminaariin.

Hankepäällikkö Elizaveta Druzhinina esitteli seminaarissa hankkeen hyvien käytäntöjen julkaisua, joka ilmestyy piakkoin englanniksi ja venäjäksi. Julkaisussa esitellään hankkeen tuloksia ja osallistavaa toimintaa. Julkaisussa on myös mukana hankkeen saavutettavan viestinnän ohjeistuksia.

Elizaveta seisoo puhujakorokkeen takana. Culture Open -hankkeen banneri on hänen vieressään.
Hankepäällikkö Elizaveta Druzhinina emännöi päätösseminaaria Petroskoin päässä.

Hankkeen koordinaattori Henna Karhapää esitteli seminaarissa hankkeen saavutettavaa viestintää sekä hankkeen toteuttamia saavutettavuuskartoituksia Joensuussa.

Henna seisoo mikrofonin edessä ja hymyilee videoruutua päin.
Projektikoordinaattori Henna Karhapää esitteli seminaarissa saavutettavaa viestintää ja hankkeen saavutettavuuskartoituksia.

Petroskoin ParafestLive –taiteilijavaihtoon osallistunut laulaja Riikka Hänninen kertoi vammaistaiteilijoiden toimijuudesta ja hankkeen osallistavaan toimintaan osallistunut taiteilija Liudmila Poletaeva kertoi, miten Culture Open on mahdollistanut hänen taiteellisen kehityksensä.

Hankekumppani Karjalan tasavallan taidemuseon edustaja Natalia Kozlovskaya kertoi museon toimenpiteistä, jotka on suunnattu autistisille nuorille ja Petroskoin keskitetyn kirjastotoimen edustaja Yulia Nesterova kertoi tavoista, joilla hanke on osallistanut maahanmuuttajia kulttuuritoimintaan. Seminaarissa kuultiin myös hankkeen viime syksynä järjestämästä inklusiivisesta leiristä ja Petroskoin ParafestLive-vammaiskulttuurin verkkotapahtumasta.

Zoom-ruutu Natalyan esitelmästä, Natalya näkyy itse yläkulmassa puhumassa.
Karjalan tasavallan taidemuseon Natalya Kozlovskaya kertoi, miten museo on huomioinut autistiset kävijät.

Seminaarissa nähtiin myös ensimmäiseen Culture Open –taiteilijavaihtoon osallistuneet laulaja Fatima Bogdanova ja saksofonisti Konstantin Zverev.

Culture Open –päätösseminaari onnistui erittäin hyvin ja antoi monipuolisen ja kattavan kuvan hankkeesta.

Culture Open –hanke on nyt tulossa päätökseen. Haluamme kiittää kaikkia hankekumppaneita, sidosryhmiämme ja kohderyhmäläisiämme, jotka ovat olleet mukana hankkeessa. Kiitoksia myös Karelia CBC –ohjelmalle, joka on tukenut hankettamme. Hankkeen aikana olemme parantaneet kulttuuripalveluiden saavutettavuutta Joensuussa ja Petroskoissa sekä mahdollistaneet vammaisten ja maahanmuuttajien kulttuurin kokemisen ja tekemisen.

Olemme päivittäneet kodin esteettömyystestin!

Näin pandemian aikana olemme viettäneet enemmän aikaa kodeissamme kuin yleensä. Tämä tarkoittaa myös, että kodin merkitys mukavana ja toimivana tilana on korostunut.

Culture Open –hankkeen kätevällä kotitestillä jokainen voi selvittää kotinsa saavutettavuuden. Testin kysymykset on koottu hankkeen saavutettavuuskartoituksissa käytetyn lomakkeen pohjalta. Kotitestin kysymykset ovat yksinkertainen tapa päätellä kotiympäristön toimivuus pihasta ja sisäänkäynnistä, sisätiloihin, valaistukseen ja WC-tiloihin.

Pääset katsomaan kodin esteettömyystestiä alla olevan linkin kautta. Linkki avautuu erilliselle välisivulle, josta voit myös ladata tiedoston käyttöösi.

AVI on luonut kätevän verkkokoulutuksen saavutettavuudesta ja digipalvelulain vaatimuksista

Aluehallintovirasto (AVI) on luonut ilmaisen verkkokoulutuksen saavutettavuudesta ja digipalvelulain vaatimuksista. AVI on saavutettavuusvaatimusten toteutumisesta vastaava virasto Suomessa.

Verkkokurssilla kerrotaan, mitä saavutettavuus tarkoittaa ja mitä hyötyä saavutettavuudesta on. Osana kurssia selitetään myös digipalvelulain laajempi merkitys kansainvälisessä viitekehyksessä. Kurssilla opetetaan digipalvelulain vaatimukset sekä ohjeistetaan noudattamaan verkkosaavutettavuuden sääntöjä. Kurssilla annetaan myös käytännön neuvoja saavutettavuusselosteen luomiseen, saavutettavuuspalautteen vastaanottamiseen sekä saavutettavuuteen liittyvien organisaatioroolien jakamista.

Culture Open –hanke suosittelee AVI:n verkkokurssia kaikille verkkosaavutettavuudesta kiinnostuneille. Kurssin lopussa on kätevä testi, jolla voi mitata osaamista saavutettavuusasioissa. Ja, mikä parasta, kurssi itsessään on saavutettava!

AVI:n verkkokurssi löytyy alla olevan linkin kautta:

Verkkokurssi: Saavutettavuus ja digilain vaatimukset

AVI:n verkkokurssi on ajankohtainen, koska Suomi on sitoutunut Euroopan unionin saavutettavuusdirektiiviin. EU:n saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan vuonna 2016. Suomessa direktiivin pohjalta on tehty Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Lakia valvoo Etelä-Suomen Aluehallintoviraston saavutettavuusyksikkö, joka myös ylläpitää saavutettavuusvaatimukset-sivustoa.

Käytännössä tämä digipalvelulaki tarkoittaa sitä, että siirtymäajan jälkeen kaikkien Suomessa tarjottavien sähköisten palveluiden on oltava saavutettavia. Palveluiden, jotka on julkaistu 23.9.2018 jälkeen on ollut oltava saavutettavia 23.9.2019 mennessä ja palvelut, jotka on julkaistu ennen 23.9.2019 on oltava saavutettavia 23.9.2020 mennessä. Mobiilisovellusten on taas oltava saavutettavia 23.6.2021 alkaen.

Tässä hankeblogissa on jo aiemmin kirjoitettu Saavutettavuusvaatimukset-sivustosta sekä digipalvelulaista, joka koskee verkkopalveluiden saavutettavuutta:

Blogiteksti: AVI on julkaissut saavutettavuusvaatimukset.fi-sivuston

AVI:n Saavutettavuusvaatimukset-sivusto löytyy osoitteesta:

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

Tutustu myös Culture Open –hankkeen verkkosaavutettavuuden ohjeistukseen:

Saavutettavan verkkoviestinnän ohjeistus

Kansainvälistä selkokielen päivää vietetään 28.5.

Torstaina 28.5. vietetään ensimmäistä kansainvälistä selkokielen päivää. Selkokielen päivän tarkoituksena on jakaa tietoa selkokielestä ja selkomateriaaleista. Selkokielen päivänä tuodaan esille myös selkokielen tarvetta ja selkokieltä tuottavia tahoja.

Mitä on selkokieli?

Selkokieli on yleiskieltä helpompi muoto, jonka sanasto, rakenne ja sisältö on luettavampi ja ymmärrettävämpi kuin yleiskielessä. Selkokieli ei tarkoita, että tekstin sisältö olisi niukkaa tai puutteellista, vaan selkokieli voi olla ihan yhtä runsasta ja kuvailevaa kuin yleiskieli. Selkokielellä voidaan kirjoittaa niin kaunokirjallisuutta kuin tietokirjallisuuttakin.

Selkokielessä, kuten yleiskielessäkin, on eri vaikeusasteita. Ei siis ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa selkokieltä. Selkokielellä voidaan kuitenkin tehdä monimutkaisista teksteistäkin helpommin luettavia.

Ketä varten selkokieli on?

Selkokieltä tarvitsevat ihmiset, joilla on vaikeuksia ymmärtää tai lukea yleiskieltä. Selkokielestä hyötyvät kuitenkin kaikenlaiset ihmiset, koska se helpottaa viestimistä. Miltei 750 000 henkilöä Suomessa tarvitsee selkokielistä viestintää.

Selkokielen tarve Suomessa on kasvanut muuan muassa siksi, että yli 65-vuotiaiden ja maahanmuuttajien määrä on kasvanut. Myös nuorten lukutaidon heikkeneminen on luonut tarvetta selkoviestinnälle.

Kuka tuottaa selkokieltä?

Suomessa selkokielisessä viestinnässä neuvoo Selkokeskus. Selkokeskus on valtakunnallinen selkokielen asiantuntijataho. Selkokeskus edistää selkoviestintää muun muassa julkaisemalla Selkosanomat-uutislehteä, tuottamalla selkokielen tekstipalveluita, järjestämällä selkokielen koulutuksia ja myöntämällä selkotunnuksia.

Linkki: Lisää tietoa Selkokeskuksesta

Voit seurata selkokielen päivää sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #selkokielenpäivä ja #MakeitEasy.

Miten Culture Open –hanke on mukana selkokielen päivässä?

Culture Open on luonut yleisohjeistuksen selkeän kielen kirjoittamiseen. Selkeä kieli on eri asia kuin selkokieli, mutta jo kielen selventäminen edesauttaa tekstin sisällön ymmärtämistä.

Voit ladata oppaan alla olevasta linkistä:

Kansainvälistä esteettömyyspäivää vietetään tänä vuonna 21.5.

Kansainvälinen esteettömyyspäivä (Global Accessibility Awareness Day) osuu tänä vuonna helatorstaille. Esteettömyyspäivän tarkoituksena on edistää ihmisten tietoutta verkkosaavutettavuudesta sekä palvelujen ja tilojen esteettömyydestä. Saavutettavuuden ja esteettömyyden lisäämisellä edistetään merkittävästi vammaisten ihmisten tasavertaista elämää. Saavutettavuudella tarkoitetaan yleensä palvelujen ja verkkosisältöjen helppoa käytettävyyttä, kun taas esteettömyys viittaa enemmän fyysisten tilojen toimivuuteen.

Esteettömyyspäivää on juhlittu vuodesta 2012 alkaen. Alun perin Los Angelesista lähtöisin, esteettömyyspäivä on levinnyt ympäri maailmaa. Osana esteettömyyspäivän toimintaa eri yhteisöt, järjestöt ja toimijat järjestävät seminaareja, luentoja, koulutuksia ja tietoiskuja päivän teemoihin liittyen.

Esteettömyyspäivää koordinoiva GAAD on listannut verkkosivuilleen 144 saavutettavuus- ja esteettömyystapahtumaa ja -toimintaa, jotka järjestetään osana esteettömyyspäivää:

Linkki englanniksi: This year’s events

GAAD-järjestön verkkosivuilla kerrotaan, että peräti miljardi ihmistä hyötyisi saavutettavuudesta ja esteettömyydestä. Yleisimmät erityistarpeet liittyvät näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen ja tiedon ymmärtämiseen. GAAD muistuttaakin, että 98,1 % kaikista verkkosivuista ei täytä edes yhtä WCAG-saavutettavuusvaatimusta. WCAG on ohjeistus, joka listaa vähimmäissuositukset sivuston käytettävyydelle.

Lisää tietoa WCAG-ohjeistuksesta löydät Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivuilta:

Saavutettavuusvaatimukset: Tietoa WCAG-ohjeistuksesta

GAAD-kotisivut englanniksi: Global Accessibility Awareness Day

GAAD listaa myös yleisimpiä verkkosivuilla esiintyviä ongelmia ja virheitä, kuten:

 • Tekstin ja taustan huono kontrasti
 • Tekstivastineen puuttuminen kuvasisällöistä
 • Tyhjät linkit, jotka eivät vie minnekään
 • Ladattavia tiedostoja ei ole merkitty kunnolla
 • Toimimattomat painikkeet
 • Tiedostoista puuttuu sisältö

Culture Open –hanke onkin koonnut saavutettavan verkkoviestinnän ohjeistuksen, jonka avulla voit välttää näitä virheitä:

Ohjeistus löytyy myös selostettuna videona:

Lisää tietoa verkkosaavutettavuudesta ja esimerkiksi tekstivastineen käytöstä löydät blogimme osiosta:

Saavutettavan verkkoviestinnän ohjeistus

On hyvä muistaa, että saavutettavuus ja esteettömyys hyödyttävät meitä kaikkia. Esteettömässä ympäristössä on turvallisempi liikkua ja saavutettavuus alentaa kynnystä osallistua ympäröivän maailman menoihin.

Hyvää esteettömyyspäivää kaikille!

Lataa Culture Open –digivinkit käyttöösi!

Culture Open –hanke on tällä viikolla osallistunut valtakunnalliselle Digitukiviikolle. Teemaviikon tehtävänä on ollut haastaa kansalaisia ja yhteisöjä auttamaan toisiaan ja läheisiään digitaidoissa. Culture Open –hanke on osallistunut Digitukiviikkoon jakamalla digivinkkejä saavutettavaan kommunikointiin verkossa.

Hankkeen viisi digivinkkiä löytyvät nyt koottuna tästä artikkelista sekä ladattavina versioina, jotka voit ottaa käyttöösi!

Digivinkki 1:

Digivinkki 2:

Digivinkki 3:

Digivinkki 4:

Digivinkki 5:

Voit myös ladata digivinkit Word-tiedostona:

Tutustu myös saavutettavan verkkoviestinnän oppaaseen:

Lisää tietoa Culture Open -hankkeen saavutettavan verkkoviestinnän ohjeistuksesta:

Saavutettavan verkkoviestinnän ohjeistus

Culture Open -digivinkki 1

Culture Open -digivinkki 2
Culture Open -digivinkki 3
Culture Open -digivinkki 4
Culture Open -digivinkki 5

Culture Open on mukana Digitukiviikolla edistämässä digitaalista yhdenvertaisuutta.

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista Digitukiviikkoa. Digitukiviikon järjestää Digi- ja väestötietovirasto yhdessä valtakunnallisen digitukiverkoston kanssa. Digitukiviikko haastaa kansalaiset, organisaatiot, järjestöt ja yhdistykset auttamaan läheisiään digitaidoissa korona-arjen keskellä.

Digitukiviikko on kaikille avoin tapahtumaviikko, joka kutsuu mukaan kaiken tasoisia digiosaajia. Jokainen voi osallistua digitukiviikkoon omalla tavallaan.

Culture Open –hanke osallistuu Digitukiviikkoon jakamalla digivinkkejä hankkeen sosiaalisen median kanavilla. Vinkeissä annetaan selkeitä ohjeita saavutettavaan digiviestintään.

Lisää tietoa Digitukiviikosta Digi- ja väestötietoviraston nettisivuilla:

Digitukiviikko kannustaa jakamaan ja oppimaan digitaitoja

Culture Open -digivinkki #1: Tekstivastine

Infograafi, joka kertoo tekstivastineesta.

Saavutettavan verkkoviestinnän opas

Culture Open -hanke on laatinut saavutettavan verkkoviestinnän oppaan. Oppaassa kerrotaan selkeästi, miten jokainen meistä voi tuottaa saavutettavaa viestintää verkossa, kuten verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Saavutettavan verkkoviestinnän opas:

Opas on osa Culture Open -hankkeen saavutettavuusohjeistusta. Oppaan ohjeistus löytyy myös hankeblogin artikkelista Culture Open ohjeistaa saavutettavassa verkkoviestinnässä.

Oppaan ohjeistus löytyy myös selostettuna videona:

Tietopaketti saavutettavasta koronaviestinnästä

Culture Open on koonnut tähän päivitykseen linkkejä saavutettavasta koronaviestinnästä. Saavutettavalla viestinnällä tarkoitetaan sellaista tiedon välitystä, joka löytyy helposti ja jota on helppo ymmärtää. Saavutettavan sähköisen viestinnän tarve korostuu koronaepidemian kaltaisissa poikkeustilanteissa, joissa luotettavaa tietoa tulee saada nopeasti ja ajankohtaisesti.

Hyödyllisiä linkkejä saavutettavasta koronaviestinnästä

Selkokeskus on julkaissut verkkosivuillaan listauksen luotettavasta koronatiedosta selkokielellä sekä kuvin tuettuna. Selkokeskus on valtakunnallinen selkokielen asiantuntijataho.

Selkokeskus: Luotettavaa tietoa koronaviruksesta selkokielellä ja kuvin tuettuna

Papunet on koonnut kuvallista tietoa tukemaan viestintää koronaviruksesta. Papunet on palvelu, joka tarjoaa tukea ja tietoa puhevammaisten viestinnän helpottamiseksi.

Papunet: materiaalia kommunikoinnin tukemiseen – koronavirus

Myös Verneri on koonnut verkkosivuilleen selkokielistä tietoa koronaviruksesta. Verneri on verkkopalvelu kehitysvammaisuudesta ja heillä on myös selkokieliset sivut toimintansa tukena.

Verneri/ selko: tietoa koronaviruksesta

Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on koonnut koronatietopaketin selkokielellä. Verkkosivustolta löytyy myös linkki Selkokeskuksen sivuille.

THL: koronavirus COVID-19 selkokielellä

Kuntaliitto on kerännyt sivustolleen ohjeistuksia ja yhteystietoja koronavirukseen liittyen. Kuntaliiton listaamat sivustot ovat yleiskielisiä, mutta sisältävät luotettavaa viranomaisohjeistusta. Kuntaliitto on myös julkaissut maaliskuussa 2020 kriisiviestinnän oppaan kunnille. Opas on yleisluonteinen ohjekirja kuntien koronaviestintään.

Kuntaliitto: koottuja ohjeita ja yhteystietoja

Kuntaliitto: Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Valtioneuvoston verkkosivuilla on ajankohtaista tietoa koronatilanteesta ja sen vaikutuksesta. Sivustolla on myös linkki Omaolo-palveluun, joka on verkkopohjainen diagnostiikkapalvelu heille, jotka epäilevät sairastuneensa virukseen.

Valtioneuvosto: tietoa koronaviruksesta

Omaolo: epäiletkö koronavirustartuntaa?

Yleisradiolla on myös selkokielinen koronauutisosio selkosivustollaan. Tältä sivustolta löydät myös ajankohtaista tietoa selkosuomeksi erilaisista rajoituksista, jotka ovat voimassa koronatilanteen takia.

YLE: tietoa koronaviruksesta

Saavutettava viestintä on selkeän ja selkokielisen viestinnän lisäksi monikielistä viestintää. Selkokielisen koronaviestinnän lisäksi YLE uutisoi monikielisesti ajankohtaisista asioista. YLEn monikieliseltä sivustolta löytyy uutisia esimerkiksi englanniksi, arabiaksi ja somaliksi.

YLE: koronatietoa monikielisesti

Myös InfoFinland-palvelu on koonnut monikielistä tietoa koronavirukseen liittyen. InfoFinland on Helsingin kaupungin julkaisema verkkopalvelu Suomessa asuville maahanmuuttajille. Sivustolla on tietoa koronatilanteesta 15 eri kielellä.

InfoFinland: Coronavirus COVID-19

Kotimaisten kielten keskus on julkaissut Hyvää virkakieltä –palstallaan yleisohjeistuksen siitä, miltä hyvän viestinnän kriisioloissa tulisi olla.

Kotimaisten kielten keskus: Elintärkeää viestintää koronaviruksesta

Saavutettavasti.fi –verkkosivusto on koonnut ohjeistuksen saavutettavuudesta sosiaalisessa mediassa. Ohjeistuksessa kerrotaan, miten voit lisätä sosiaalisessa mediassa julkaistaviin kuviin vaihtoehtoisen tekstin, eli tekstivastineen, tai YouTube-videoihin tekstityksen.

Saavutettavasti.fi: saavutettavuus sosiaalisessa mediassa

Myös Culture Open on kirjoittanut ohjeistuksen sosiaalisen median tekstivastineista. Löydät ohjeistukset täältä:

Näin käytät tekstivastinetta somessa

Olemme myös julkaisseet saavutettavan sähköisen viestinnän ohjeistuksen, jonka avulla tuotat saavutettavaa verkkosisältöä:

Culture Open ohjeistaa saavutettavassa sähköisessä viestinnässä

Toivomme, että koette tämän tietopaketin hyödylliseksi. Jaamme ja päivitämme hyviksi koettuja ohjeistuksia saavutettavaan viestintään liittyen myös sosiaalisen median kanavillamme. Seuraa meitä somessa:

Facebook: @cultureopen

Twitter: @CultureOpenFI

Instagram: @cultureopenjoensuu

YouTube: Culture Open Joensuu

Culture Open ohjeistaa saavutettavassa verkkoviestinnässä

Viestinnän tulisi olla saavutettavaa jokapäiväisessä elämässämme, mutta poikkeuksellisina aikoina saavutettavan viestinnän tarve korostuu entisestään. Saavutettavalla viestinnällä tarkoitetaan viestintää, joka on esitetty selkeästi, se on helposti ymmärrettävää sekä helposti saatavilla. Tämä tarkoittaa, että saavutettavassa viestinnässä on otettu huomioon eri tavat löytää tietoa, käsitellä tietoa ja jakaa tietoa.

Saavutettavasta viestinnästä esimerkkinä on muun muassa viittomakielinen ja tekstitetty sisältö.

Sähköisen viestinnän, eli verkkoviestinnän, saavutettavuudessa pitää ottaa huomioon tekstin sisällöllisen saavutettavuuden lisäksi tekstin tekniset puolet, kuten tiedon luettavuus lukulaitteilla.

Culture Open –hanke on koonnut ohjeistuksen verkkoviestinnän saavutettavuudesta. Voit myös ladata ohjeistuksen artikkelin lopusta löytyvästä linkistä.

Ohjeistus alkaa alla olevan kuvan jälkeen.

Kuvassa lukee: saavutettava viestintä on selkeää, ymmärrettävää, helposti saatavilla ja helposti löydettävissä.

Saavutettavan verkkoviestinnän ohjeistus

Tekstin tekniset ominaisuudet:

Huolehdi, että dokumentti on luettavissa ruudunlukuohjelmalla

Voit testata tämän lataamalla ruudunlukuohjelman, kuten NVDA:n koneellesi:

Lataa NVDA

Lisää videomateriaaleihisi teksitys

Esimerkiksi YouTubessa on helppokäyttöinen tekstitystyökalu, jonka avulla voit lisätä tekstityksen videoosi:

YouTuben tekstitystyökalun ohjeistus

Tuota sisältö tekstinä, kuvana ja äänenä, jos mahdollista

Kun tieto tuotetaan monessa eri muodossa, useammalla ihmisellä on mahdollisuus hyötyä siitä.

Huolehdi, että tekstilläsi on tarpeeksi suuri kirjasinkoko

Tekstin kirjasinkoon tulisi olla aina vähintään 12 pt. Jos mahdollista, suosi 16-18 pt, jotta teksti olisi mahdollisimman luettavaa.

Varmista, että tekstilläsi on huomattava taustakontrasti

Kirjoittamasi tekstin tulisi näkyä selvästi taustastaan. Tämä tarkoittaa myös, että sinun tulisi välttää kirjavia taustoja.

Parhaimmat kontrastit ovat esimerkiksi:

 • Musta teksti valkoisella pohjalla
 • Valkoinen teksti mustalla pohjalla
 • Tummansininen teksti valkoisella pohjalla
 • Valkoinen teksti tummansinisellä pohjalla
 • Tummanvihreä teksti valkoisella pohjalla
 • Valkoinen teksti tummanvihreällä pohjalla

Tarvittaessa voit käyttää keltaista korostusväriä

Huolehti, että sivustoa voi käyttää myös näppäimistöllä

Pidä huolta, että verkkosivustolla voi liikkua myös tietokoneen näppäimistöä, kuten nuolinäppäimiä käyttäen.

Muista tekstivastine!

Ruudunlukuohjelmat lukevat kuvia kuin tekstiä. Siksi onkin tärkeä huolehtia, että jokaisella sivustolle lataamallasi kuvalla on tekstivastine. Tekstivastineen voi lisätä verkkosivuille ja sosiaalisen median päivityksiin. Lisää tietoa tekstivastineesta ja sen lisäämisestä kuvien yhteyteen löydät blogimme artikkelista:

Näin käytät tekstivastinetta somessa

Tekstin sisällölliset ominaisuudet

Käytä selkeää kieltä

Käytä otsikoita ja väliotsikoita. Nämä antavat selvän rakenteen tekstillesi.

Etene johdonmukaisesti ja käytä tarvittaessa luetteloita ja listoja.

Vältä kielikuvia ja vertauksia. Selvennä tekstissä käyttämäsi monimutkaiset sanat. Selitä myös käyttämäsi lyhenteiden merkitykset.

Käytä luettavaa kieltä

Vältä kursiivia ja lihavoimista leipätekstissä. Leipätekstillä tarkoitetaan varsinaista tekstiä, kuten tämän artikkelin sisällön tekstiä.

Tasaa teksti vasemmalle.

Käytä ymmärrettävää kirjasintyyppiä. Vältä kirjasintyyppejä, jotka ovat liian tiiviitä tai laihoja. Sopivia kirjasintyyppejä ovat esimerkiksi Times New Roman, Arial ja Calibri.

Mieti sopiva tiedon määrä

Tietoa ei pidä tarjota liikaa kerralla. Muista pitää virkkeet lyhyinä. Toista tärkeimmät tiedot.

Rivien välien tulisi myös olla väljät.

Selkoviestinnässä yhden rivin pituus tulisi olla 55-60 merkkiä.

Havainnollista tekstiäsi

Käytä havainnollistavia kuvia. Käyttämiisi kuviin olisi hyvä lisätä tekstivastineet. Tekstivastine on eri asia kuin kuvateksti. Tekstivastineen tulisi olla enintään 125 merkkiä pitkä. Lisää tietoa tekstivastineista ja niiden lisäämisestä kuviin:

Näin käytät tekstivastinetta sometta

Käytä myös havainnollistavia symboleita.

Nimeä linkit ja merkitse ne selvästi linkeiksi. Linkkien värin tulisi poiketa päätekstin väristä ja linkit tulisi alleviivata. Linkkien olisi hyvä aueta erillisille välisivuille.

Merkitse ladattaviin tiedostoihin tiedostotyyppi ja sen koko.

Voit ladata tämän ohjeistuksen myös alla olevien linkkien kautta:

Voit myös testata verkkosivusi saavutettavuuden alla olevan englanninkielisen linkin kautta:

https://wave.webaim.org/

Culture Open –hanke päivystää saavutettavan verkkoviestinnän asioissa myös sosiaalisen median kanavillamme. Jos sinulla on kysyttävää saavutettavasta verkkoviestinnästä, voit olla yhteydessä projektikoordinattori Hennaan myös Facebookin ja Twitterin kautta:

Culture Open Facebookissa

Culture Open Twitterissä

Tekstissä lukee: Culture Open päivystää saavutettavan viestinnän asioissa.