Juhlimme yhdenvertaista kulttuuria ParafestLive-tapahtuman muodossa!

Tänään vietetään Kansainvälistä vammaisten päivää. Tänään alkaa myös viikon kestävä ParafestLive-verkkotapahtuma, jonka tuottaa Culture Open –hankekumppanimme Petroskoissa. ParafestLive on Petroskoin vastine Joensuun Parafest-vammaiskulttuurin festivaalille ja se järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa.

ParafestLive-tapahtumassa nähdään lukuisia vammaisesiintyjiä ja Culture Open –hankkeen viimeinen taiteilijavaihto järjestetään tapahtuman aikana. Joensuusta esillä on JoMonin valokuvakerhon valokuvanäyttelyn esittelyvideo, taiteilija Minni Hirvosen haastattelu, Nuorten Able Art –ryhmän harjoituksista koostettu videotaltiointi sekä Voice of Finland –kilpailusta tutun Riikka Hännisen voimaannuttava lauluesitys ”To work, to be loved and to love”.

Kaksi juontajaa istuu pöydän ääressä ja puhuu mikrofoniin. Taustalla ParafestLive 2020 teksti.
ParafestLive-tapahtuma käynnistyi 3.12. Petroskoissa.

Jokaisella ParafestLive-tapahtuman päivällä on oma teemansa ja esinauhoitettu ohjelma on katsottavissa jokaisena tapahtumapäivänä klo 10 Suomen aikaa alkaen.

Petroskoin ParafestLive-tapahtumaa pääset katsomaan alla olevan linkin kautta:

ParafestLive

Tapahtuman teemapäivät:

  1. päivä 3.12. ”Tärkeästä suoraan”
  2. päivä 4.12. ”KarjalaStyle”
  3. päivä 5.12. ”Urheilu ja kulttuuri”
  4. päivä 6.12. ”Luova aalto”
  5. päivä 7.12. ”Ammattien paraati”
  6. päivä 8.12. ”Musiikki eetterissä”
  7. päivä 9.12. ”Teatteriympäristö”
  8. päivä 10.12. ”Tuloksia epilogissa, Gaalakonsertti”
Konstantin soittaa saksofonia studiossa.
Ensimmäisestä Culture Open -taiteilijavaihdosta tuttu Konstantin Zverev sai kunnian olla ParafestLive-tapahtuman ensimmäinen esiintyjä.

Joensuun kaupunki teki selvityksen maakunnan maahanmuutosta

Sanomalehti Karjalainen uutisoi 21.4.2020 Joensuun kaupungin tekemästä katsauksesta, joka selvittää maahanmuuttoa Pohjois-Karjalassa ja sen suurimmassa asukaskeskuksessa Joensuussa. Selvitys on osa kaupungin kasvustrategian valmistelua, josta saatua tietoa hyödynnetään paikallisten palveluiden kehittämisessä. Kaupungin kyselystä on myös hyötyä Culture Open –hankkeelle, joka on selvittänyt maahanmuuttajataustaisten joensuulaisten osallistumista paikalliseen kulttuuritoimintaan.

Kaupungin selvityksessä todettiin, että Pohjois-Karjalassa asuu noin 4000 ulkomaan kansalaista sekä 6000 laajemmin ulkomaalaistaustaista henkilöä. Joensuun asukasmäärästä 3 % on ulkomaan kansalaisia ja 5 % ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Lisäksi Joensuussa opiskelee miltei 2000 kansainvälistä opiskelijaa. Pakolaistaustaisia asukkaita Joensuussa on alle 200.

Infograafi listaa artikkelissa esitetyt luvut ja prosentin maakunnan maahanmuutosta.
Infograafi havainnollistaa Joensuun kaupungin maahanmuuttoselvityksen tuloksia.

Joensuussa asuvista ulkomaan kansalaisista lähes puolet ovat venäläisiä. Heitä Joensuussa asuu 1600. Euroopan unionin alueelta saapuneista maahanmuuttajista noin puolet on saapunut Joensuuhun töihin. Euroopan unionin ulkopuolisista maista saapuneista maahanmuuttajista hieman alle puolet taas on saapunut Pohjois-Karjalan alueelle perhesyistä. Joensuussa on 8% lapsiperheitä, joissa ainakin toinen vanhemmista on vieraskielinen.

Maahanmuuttajat ovat yksi Culture Open –hankkeen kohderyhmistä ja kaupungin selvitys antaa mielenkiintoista tietoa Joensuuhun ja Pohjois-Karjalaan suuntautuneesta maahanmuutosta.

Keväällä 2019 Culture Open –hanke toteutti Kulttuuripalveluiden Kattavuuskyselyn. Kyselyssä joensuulaisilta kerättiin kokemuksia paikallisten kulttuuripalveluiden toimivuudesta. Kyselyllä haluttiin selvittää, mitä puutteita palveluissa on ja miten niitä voitaisiin parantaa varsinkin hankkeen kohderyhmien, vammaisten ja maahanmuuttajien, osalta. Kyselyä varten Culture Open –projektikoordinaattori Henna Karhapää vieraili päivä- ja toimintakeskuksissa sekä yhteisötiloissa, joissa hankkeen kohderyhmään kuuluvat joensuulaiset viettävät aikaansa. Lisäksi kysely toteutettiin verkkokyselynä. Kyselyyn saatiin yhteensä 116 vastausta.

Kattavuuskyselyn vastauksissa ilmeni, että Joensuussa asuvilla maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä on vaikeuksia löytää tietoa paikallisista kulttuurikohteista, kuten museoista ja kirjastoista, ja –tapahtumista. Moni maahanmuuttajaksi itsensä tunteva vastasi kyselyssä, että heillä on myös vaikeuksia löytää tietoa kohteiden ja tapahtumien saavutettavuudesta. Saavutettavuudella kyselyssä tarkoitettiin kohteiden ja tapahtumien löydettävyyttä sekä käytettävyyttä. Yleisellä tasolla suurin osa kyselyyn vastaajista oli sitä mieltä, että kulttuurikohteiden ja –tapahtumien saavutettavuus vaikuttaa heidän vierailupäätökseensä.

Graafi näyttää, että yli puolet vastaajista löysi vain joskus tietoa kulttuuritapahtumista ja niiden sijainnista.
Kulttuuripalveluiden Kattavuuskyselyn tuloksista kävi ilmi, että suurin osa englanninkieliseen kyselyyn vastanneista ei löytänyt helposti tietoa paikallista kulttuuritapahtumista.

Yhdessä Joensuun kaupungin maahanmuuttajaselvityksen kanssa, Kattavuuskysely hahmottaa maakunnan maahanmuuton mittasuhteita sekä maahanmuuttajien hyvinvoinnin tarpeita. Tiedon puute paikallisista kulttuurikohteista ja –tapahtumista sekä selko- ja monikielisen palvelun puute estävät monia Joensuun alueella asuvia maahanmuuttajataustaisia henkilöitä osallistumasta paikalliseen kulttuuritoimintaan. Tilannetta voidaankin parantaa lisäämällä tiedon määrää ja keskittämällä sitä sellaisille kanaville, joita kyselyyn vastaajat kertoivat käyttävänsä säännöllisesti. Myös selkoviestintää kaupungin kanavilla olisi hyvä lisätä, koska se mahdollistaisi helpon tiedon saannin monelle. Kattavuuskyselyn tuloksista kertova raportti suositteleekin, että Joensuun kaupungin Kulttuuripalvelut tuottaisivat paikallisista kulttuurikohteista selkokielisiä perustietoja.

Englanninkieliseen kyselyyn vastanneet eivät olleet tyytyväisiä sähköisen tiedon määrään paikallisista kulttuuripalveluista ja -tapahtumista.
Yli puolet Kattavuuskyselyn englanninkieliseen versioon vastanneista eivät ole tyytyväisiä siihen sähköiseen tiedon määrään, mikä löytyy paikallisista kulttuuripalveluista ja -tapahtumista.

Sanomalehti Karjalaisen juttu Joensuun kaupungin maahanmuuttoselvityksestä:

Joensuun kansainvälisin kaupunginosa on Noljakka ja pitäjistä Pyhäselkä – maakunnassa 120 eri kansallisuutta

Minkälaista on saavutettava kulttuuri?

Saavutettavuus tarkoittaa mahdollisuuksia osallistua ja kokea. Jotta kulttuuritarjontaa voisi pitää saavutettavana, sen pitää mahdollistaa kaikenlaisten ihmisten osallistuminen. Osallistumisen tiellä voi kuitenkin olla monenlaisia esteitä, kuten tarjottavien palveluiden niukkuus, pääsymaksut, fyysiset ja sosiaaliset esteet sekä tiedonsaannin vaikeus. Vaikka museot, kirjastot, teatterit ja konserttisalit olisivat tiloina esteettömiä, viestinnän saavutettavuuden puute voi estää monia löytämästä näihin tiloihin.

Viestintää on myös monenlaista, mutta nykyisin useat meistä löytävät uuden taidenäyttelyn tai tietoa konserteista Internetin välityksellä. Sähköisen saavutettavuuden parantamisesta onkin tullut merkittävä asia suomalaisessa yhteiskunnassa. Vuonna 2016 esitelty Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi pyrkii turvaamaan kaikille yhdenvertaisen pääsyn sähköisiin palveluihin. Suomessa saavutettavuusdirektiivi otetaan käyttöön asteittain syksystä 2019 lähtien.

Tammikuun 2019 lopulla Joensuun kaupunki ottaa käyttöön uudet verkkosivut. Nämä sivut on kehitetty yhdessä kaupunkilaisten kanssa, ja niissä on painotettu erityisesti palveluiden löydettävyyttä. Lisäksi osana kaupungin kulttuuripalveluiden Culture Open –hanketta toteutetaan kulttuuripalveluiden kattavuuskysely. Tällä kyselyllä halutaan selvittää miten kaupunkilaiset kokevat olemassa olevat palvelut ja miten niitä voitaisiin kehittää, jotta ne ottaisivat huomioon meidät kaikki, rajoitteista riippumatta.

Mikä on sinun mielestäsi saavutettavaa kulttuuria? Onko se sitä, että tieto tapahtumista on helposti saatavissa, joko sähköisenä tai harrastuspaikan tiedotustaululla? Vai tarkoittaako saavutettavuus sinulle ensisijaisesti esteettömiä tiloja? Miten tärkeänä pidät asiakaspalvelun avointa asennetta, sitä että sinulle kerrotaan mahdollisuuksista osallistua kulttuurin kokemiseen, ja ehkä jopa tekemiseen?

Culture Open –hankkeessa haluamme kuulla juuri teidän ideoitanne ja kokemuksianne siitä, mikä tekee kulttuurista saavutettavaa. Jos sinulla on ajatus, jonka haluaisit jakaa, niin voit kommentoida tätä kirjoitusta, tai olla yhteydessä sivuston ”ota yhteyttä” –toiminnon kautta.

Kulttuuri kuuluu kaikille!

Terveisin, Henna

Create your website with WordPress.com
Aloitus